افتتاح شعبه مرکزی رژماتیک 

 پذیرای حضور گرمتان در شعبه مرکزی رژماتیک برای انتخاب هر چه دقیق تر و خرید راحت تر هستیم.

ادرس فروشگاه:تهران،خیابان ناصر خسرو،کوچه مروی،پلاک125 فروشگاه رژماتیک